Comfortabel fietsen op het water


Door opeenvolgende en gekoppelde prefab kamers en platen, integreert Vélonet op unieke wijze een comfortabel fietspad met de buffering en infiltratie van een gracht. Additionele voordelen zoals ruimte voor nutsvoorzieningen en bodembescherming maken dit concept 100% 'smart city proof'.

Icoon van Smart City Proof

Buffering en infiltratie onder het fietspad

Door fietspad en gracht te integreren wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. Ook kunnen langdurige en prijzige procedures voor onteigening op deze manier worden vermeden.

Het hemelwater kan ondiep infiltreren via slokkers en wordt onderin gebufferd. Een serie van opeenvolgende kamers maakt buffering zelfs mogelijk bij hellingen. Het geheel is hydraulisch regelbaar om watertransport te faciliteren en geotextiel zorgt voor een bewezen KWS filtering om de bodem te beschermen.

Eenvoudige integratie van nutsvoorzieningen

Het gebruik van prefab fietsplaten houdt de zones voor water- en nutsbeheer volledig toegankelijk. De unieke koppeling van de verschillende platen zorgt er eveneens voor dat het rijoppervlak even egaal zal zijn als vóór de werken.

Onderhoudsarm

De hoogwaardige materialen gebruikt binnen het concept verminderen de nood aan onderhoud en garanderen een levenslange functionaliteit.

Comfortabel fietsen

Vélonet biedt fietsers de rijervaring en het comfort zoals bij vers asfalt en dit op een solide manier dankzij het kwalitatieve prefab beton.

Voordelen

De bewoners

Bewoners zullen minder lang hinder ondervinden door de kortere opbreekwerken. Bovendien is er geen negatief effect op de staat van het fietspad.

Nutsbedrijven

Nutsbedrijven behalen tijdswinst dankzij de gekoppelde platen. De leidingen zelf kunnen makkelijk geïntegreerd worden in de beschikbare ruimte.

Overheid

Verhoogde tevredenheid van bewoners. Optimaal ruimtegebruik en geen langdurige en prijzige onteigeningsprocedures.

Voor meer informatie, technische details
of om een kijkje te komen nemen naar ons 'real life' display

contacteer ons